APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

SBOR PROSTĚJOV

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

AKTUALITY

KONICE

PŘÍBĚHY

FAQ

GALERIE

KONTAKTY

ODKAZY

 

 

…hledejte a naleznete…

 

Související obrázek

https://www.pnglot.com/pngfile/detail/79-790413_phone-icon-telephone.png

Související obrázek

 

Aktuální program najdete zde

 

 

 

sesterská skupinka — pondělí | Royal Rangers — středa | MODLITBY a skupinky — pátek | hlavní shromáždění — neděle

 

 

 

BIBLE V ELETRONICKÉ PODOBĚ zde

 

 

 

FAQ aneb otázky, které by vás mohly zajímat

 

 

Kdo jste?

·        Apoštolská církev (AC) patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe patříme k jedné větvi protestantských církví nazývané jako tzv. letničnímu hnutí.

 

Kde jste se tu vzali?

·        V rámci celosvětového kontextu je možné zařadit počátky tohoto hnutí do prvních let dvacátého století.

Historie církve v naší zemi začala okolo roku 1910, kdy se na Těšínsku formoval a byl zaregistrován Svaz rozhodných křesťanů. Postupně vznikaly další letniční skupiny i mimo území severní Moravy. Za nacistické nadvlády byla činnost Spolku rozhodných křesťanů zakázána. Po druhé světové válce stát dovolil činnost letničních společenství pouze pod zastřešením jiných církví. Věroučné rozdíly vedly od počátku 60. let minulého století k tomu, že letniční křesťané začali usilovat o povolení vlastní církve. Ustanovující konference církve proběhla v roce 1964, nicméně komunistický režim ji nepovolil, nadále fungovala v ilegalitě a čelila tlaku a represím. Pokračovaly však snahy o legalizaci, což se podařilo ještě za bývalého režimu, kdy dne 25. ledna 1989 tehdy ještě komunistická vláda existenci církve oficiálně povolila.

 

Nejste nějaká sekta?

·        Jsme státem uznaná církev (od roku 1989) rovnoprávná se všemi ostatními státem povolenými církvemi. Jsme součástí Ekumenické rady církví v ČR. Jako většina evropských letničních církví jsme volně přidruženi k Letničnímu evropskému společenství (PEF).

 

Jaká je vaše církevní struktura?

·        Naše působnost je celorepubliková. V čele církve v ČR stojí biskup s Úzkou radou a Radou církve. Sídlo biskupa a ústředí církve je v Kolíně.  Církev je rozdělena na jednotlivé oblasti, v čele každé oblasti je senior. Základními jednotkami církve jsou místní sbory, které vedou pastoři společně s Radou starších. Většina sborů má také stanice, které mají svého vedoucího. Prostějovský sbor má stanici v Konici.

 

Co vlastně děláte?

·        Základním úkolem církve je posilovat a utužovat vztah k Bohu a podílet se na plánu, který má s lidmi.

To se děje především při setkáváních, které má dvě zásadní formy. Jsou to nedělní bohoslužby a v týdnu skupinky, kde je větší prostor k vzájemnému sdílení.

Kromě toho se dějí ve sboru křty, svatby, večery chval, atd., a někdy spolu trávíme také volný čas např. při výletech, společných pobytech, grilování a jiných aktivitách.

Apoštolská církev je aktivní také v sociální práci.

Prostějovský sbor úzce spolupracuje s organizací Žebřík (programy pro rodiče a širší veřejnost) a Royal Rangers (programy pro děti včetně táborů).

 

Jaká je vaše víra a učení?

·        Věříme v jednoho Boha, který vystupuje ve třech osobách. Směrodatnou autoritou pro naše učení a život je bible. Protože se počítáme k tzv. letničnímu hnutí, klademe důraz na osobní vztah s Bohem a práci Ducha Svatého v nás.

 

Kde se scházíte?

·        Scházíme se v tzv. sborech, modlitebnách, v pronajatých prostorech, venku a kdekoliv, kde chceme sloužit Bohu.

 

Jak vypadají vaše bohoslužby?

·        Naše bohoslužby nejsou okázalé, hlavní součástí jsou modlitby, duchovní písně, kázání, zkušenosti věřících a slavení památky Večeře Páně.

 

Můžu na bohoslužbu přijít?

·        Ano, naše bohoslužby nejsou určeny jen pro členy sboru, ale jsou veřejné a otevřené pro všechny.

 

Je nutné formální oblečení při bohoslužbě?

·        Nikoliv. Na Bohoslužby chodíme zásadně v tom, co je nám pohodlné a nepřikazujeme nikomu zahalování, či podobně.

 

Mohu si vzít děti na bohoslužby?

·        Určitě ano. Už Pán Ježíš říkal, ať dětem nebráníme přicházet k Němu. Pro děti bývá připraven po část bohoslužeb také speciální program ve vedlejší místnosti.

 

Křtíte miminka?

·        Ne, nevidíme pro to v bibli přesvědčivý důvod. Děti jsou požehnány skrze své věřící rodiče, takže není kam spěchat. Křtíme děti až v pozdějším věku, kdy jsou schopné pochopit, o co jde, a chtějí sami vstoupit do vztahu s Bohem.

Miminka ale nepřijdou u nás zkrátka, jakmile se nechají poprvé na bohoslužbu přinést, tak jim do života společně požehnáme.

 

Můžu k vám přijít ke zpovědi?

·        Ano, ale k odpuštění dle naší církve (věříme, že i bible J) nepotřebujeme prostředníka. Můžeme prosit Boha o odpuštění i sami v soukromí.

Na druhou stranu pokud si nevíte s něčím v životě rady, potřebujete pomoci, můžete přijít. Závažné věci je určitě vhodné s vedoucím sboru (pastorem) řešit. Samozřejmě platí zpovědní tajemství, kdy se nic z důvěrně řečeného nedostane nikam dál.

 

Jak probíhá přijímání?

·        U nás tedy říkáme „Památka večeře Páně“ J.

Probíhá tzv. podobojí, tedy chléb i víno. Je pro nás připomenutím oběti Pána Ježíše za naše hříchy a toho, že mezi námi a Bohem není již žádná překážka.

Přijímat může kdokoliv, kdo svěřil svůj život Ježíši Kristu jako svému Pánu, kterého se snaží poslouchat a svému Zachránci, který zemřel za jeho hříchy.

 

Máte předepsaný celibát?

·        Nemáme, vždyť v Písmu svatém, Pavel píše Timoteovi, kdy vyjmenovává vlastnosti biskupů, aby byl, mj. i jednou ženatý, dobře vedl rodinu a staral se o své děti.

 

Prý jste založili v Konici stanici. Co to je?

·        Taková pobočka na místě, kde je předpoklad, že se bude duchovní činnost sboru rozvíjet.

Za chod stanice zodpovídá pastor sboru a Rada starších, ale pomáhá jim tam ještě ustanovený vedoucí stanice. Zatím realizujeme hlavně bohoslužby jedenkrát za měsíc na zámku a skupinky v domácnostech.

Určitě stojí zmínit, že za nedlouho to bude 400 let, co se konický evangelický kostel stal katolickým, a kdy protestantské obyvatelstvo Konice muselo konvertovat ke katolicismu. Po čtyřech stoletích se teď protestantství v mírně odlišné formě do Konice znovu vrací, aby zpestřilo místní duchovní život.

 

Bojím se, že jste sekta, budete chtít můj majetek, sedřete mě z kůže…

·        Navštivte nás a uvidíte sami J.

Chod sboru je částečně financován i z darů věřících. Důležité je, že vše okolo darů do sboru, funguje na bázi dobrovolnosti, na nikoho není v tomto směru vyvíjen žádný nátlak. Finance nejsou pro členy sboru tajné, jedenkrát za rok je poskytována detailní zpráva o financování a rozpočet se i schvaluje.

 

Takže se opravdu není v církvi čeho bát?

·        Bát ne, ale je potřeba počítat se setkáním s Bohem. To přináší změny do života. Bible dokonce mluví o potřebě nového narození se, nového začátku. Bůh nás ale miluje, takže ty změny mohou být jen k dobrému J.

 

 

oRGANIZACE úZCE SPOLUPrACUJící se sborem AC PROSTěJOV

 

Související obrázek

Logo Žebříku

 

 

 

 

 

 

 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

SBOR PROSTĚJOV

 

 

 

https://www.pnglot.com/pngfile/detail/79-790413_phone-icon-telephone.png

734 182 021

Apoštolská církev

sbor Prostějov

 

Raisova 1159

Prostějov 796 01

Související obrázek

pastor@acprostejov.cz

facebook.com/ACsborProstejov

 

Související obrázek

Mapa sboru AC Prostějov

Pastor: Ondřej Kříž

 

https://ak0.picdn.net/shutterstock/videos/26325020/thumb/7.jpg

GDPR

 

 

Vytvořeno v roce 2019